FARKINDALIK ZİRVESİ(FAZ)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak insan merkezli ve toplumsal odaklı bir anlayış ile gerçekleştirdiğimiz projelerle, kulüp üyeleri, üniversite öğrencileri ve tecrübeli hayatlar arasında bir köprü görevi üstleniyoruz.

Yaşam sorumluluğu beraberinde getirir. Sosyal sorumluluk projelerinin temelinde ise fedakarlık ve farkındalık vardır. Kişiselleşen faaliyetlerden çok toplumsallaşan bir düzen yaratmak ve sosyal sorumluluk bilincini daha ilerilere taşımak için çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımıza bir yenisini daha ekliyor ve Farkındalık Zirvesi (FAZ) ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir ilke daha imza atıyoruz. Farkındalık Zirvesi ile; Doğal afetler, hayvan hakları, çocuk istismarı ve ötekileştirilmiş hayatlar gibi birçok toplumsal farkındalık konusuna değinmeyi amaçlıyoruz. Başlıca hedeflerimizden biri ‘hayata buradan bak’ mottosu ile insanlar üzerinde kalıcı bir farkındalık oluşturmaktır.

Oturumlarımızda temel amacımızın herhangi bir karşılık beklemeksizin toplumsal sorunlara dikkat çekmek, çözüm önerileri ve çözümler geliştirmek ya da çözümleri için olanaklar ölçüsünde katkı sunmaktır.

Etkinliğimiz ilk defa 9 Mart 2020 tarihinde önde gelen sivil toplum örgütleri ve alanında uzman konuşmacıların katılımlarıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Bölümünün Sedir Amfisinde gerçekleştirilmiştir.Farkındalık Zirvesi’nde Bu Yıl Neler Oldu?6-7 Nisan 2021 tarihinde ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimiz eğitim atöyleleri ,önde gelen şirketler, dernekler, vakıflar ve uzman konuşmacıların katılımlarıyla online platform üzerinden gerçekleştirilmiştir.