BULUT BİLİŞİM VE MAKİNE ÖĞRENMESİ

Güncel trend konulardan olan Bulut Bilişim ve Makine Öğrenmesi neymiş gelin beraber öğrenelim.

MAKİNE ÖĞRENMESİ

Kalabalık içinde aranan bir kişinin yüz taraması nasıl yapılır? Ya da telefonumuzun yüz tanıma özelliği ile açılması? Peki maillerimizin spam kutusuna düşmesini nasıl açıklarsınız?

Sizler yerine ben cevaplayayım MAKİNE ÖĞRENMESİ tüm bu soruların cevabı.

Makine öğrenmesi aslında yapay zekanın alt çalışma alanlarından biridir, makinenin kendiliğinden mevcut matematiksel ve istatistiksel verileri kullanarak çıkarımlar yapabilmesi, bu çıkarımlar ışığında bilinmeyen noktalara dair tahminlerde bulunabilmesini sağlayan yöntemler olarak tanımlayabiliriz.

Bankalarla etkileşim kurduğumuzda, online alışveriş yaptığımızda veya sosyal medyayı kullandığımızda verimli, sorunsuz ve güvenli bir deneyim elde etmemiz için makine öğrenimi algoritmaları devreye giriyor. Makine öğrenimi ve bu çerçevedeki teknoloji hızla gelişiyor ve keşfettiğimiz özellikleri buz dağının yalnızca görünen yüzü.

BULUT BİLİŞİM

Şimdiyse bulut bilişim nedir gelin birlikte bakalım.

Bulut bilişim, artan üretkenlik, hız, verimlilik, maliyet tasarrufu ve performans gibi çeşitli nedenlerle bizler ve işletmeler için önde gelen bir seçenektir.

Bir şirket bulut teknolojisine geçmesi, bilgi teknolojileri altyapısının kuruluş dışındaki bir bulut bilişim sağlayıcısı tarafından yönetilen veri merkezinde depolanacağı anlamına gelir.

Bulut bilişimi sağlayıcısı, kullanıcının bilgi teknolojileri altyapısını yönetme ve taleplerine ayak uydurmak için yeni yetenekler ve işlevler geliştirme sorumluluğuna sahiptir.

Aynı zamanda bulut bilişim veri depolama hizmeti başta olmak üzere yarattığı birçok fayda ile kullanıcılara daha fazla hareket alanı ve esneklik sunuyor. Büyük yatırımlar yapılmadan ihtiyaç duyulan bilgi işlem kaynaklarını hızla erişilebilir kılıyor. E-posta, depolama, yedekleme ve veri alma, uygulama oluşturma ve test etme, verileri analiz etme, ses ve video akışı, yazılım erişimi de yararlanıldığı alanlardan birkaçı.

Peki bulut bilişim sistemleri nasıl geliştirilebilir? Geleceğimize faydası ne olur?

Bulut bilişim son derece uygun maliyetli olması şirketlerin büyümeleri için büyük bir avantajdır.

Bulut Bilişimin, yapay zekâ ve Büyük veri analitiği uygulamalarının daha geniş çapta kullanımını destekleyeceği ve Bulut tabanlı altyapının, verilerin işlenmesini ve anlamlandırılmasını kolaylaştırırken, makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarının daha erişilebilir olmasını sağlayacağı öngörülmekte.

Son olarak makine öğrenmesi ve bulut bilişimin tüm bu avantajlarının yanında dezavantajları yok mu?

Bulut bilişim getirdiği tüm hız, verimlilik ve yeniliklerle birlikte doğal olarak riskleri de beraberinde getirmektedir. Güvenlik, özellikle hassas tıbbi kayıtlar ve finansal bilgiler söz konusu olduğunda, bulut için her zaman büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Yapılan yeni düzenlemeler, bulut bilişim hizmetlerinin güvenlik ve uyumluluk önlemleri artırılmaya yönelik olsa da bu riskler hala bir sorun olmaya devam ediyor.

Makineler kendilerini sürekli geliştirebilecek ve değiştirebilecek şekilde tasarlanıyor. Acaba bu durum insanlık için bir tehlike oluşturabilir mi, makinelerin öğrenmesi ile işsizlik artar mı, ya da tam tersi bir durum gözlenip insanlığın faydasının yanı sıra yeni istihdam alanları sayısını arttırarak işsizliği önler mi? Peki sizin buna cevabınız ne olur?