Program Profili

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1. ve 2. yıllarda ağırlıklı olarak temel bilimlere yönelik dersler ve bu derslerin yanı sıra olasılık, istatistik, mekanik, malzeme bilimi gibi Endüstri Mühendisliği için temel mühendislik dersleri verilmektedir. 3. yıldan itibaren Endüstri Mühendisliği’nin felsefesine yönelik olan bölüm dersleri ağırlık kazanmaktadır. 4. yılın ilk döneminde yer alan Tasarım Projesi dersi, ikinci dönemdeki bitirme projesinin ön koşulu olup öğrenciler Tasarım Projesi dersini belirlenen uygulama planına göre gruplar halinde alarak Bitirme Projesi’nin ön hazırlıklarını yaparlar. Ayrıca öğrenciler 2. yılın sonundan itibaren zorunlu olan toplamda 60 iş günü olacak şekilde mesleki stajlarını yapmaya başlayabilirler.

Beceriler

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1. ve 2. yıllarda ağırlıklı olarak temel bilimlere yönelik dersler ve bu derslerin yanı sıra olasılık, istatistik, mekanik, malzeme bilimi gibi Endüstri Mühendisliği için temel mühendislik dersleri verilmektedir. 3. yıldan itibaren Endüstri Mühendisliği’nin felsefesine yönelik olan bölüm dersleri ağırlık kazanmaktadır. 4. yılın ilk döneminde yer alan Tasarım Projesi dersi, ikinci dönemdeki bitirme projesinin ön koşulu olup öğrenciler Tasarım Projesi dersini belirlenen uygulama planına göre gruplar halinde alarak Bitirme Projesi’nin ön hazırlıklarını yaparlar. Ayrıca öğrenciler 2. yılın sonundan itibaren zorunlu olan toplamda 60 iş günü olacak şekilde mesleki stajlarını yapmaya başlayabilirler.