KTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

KTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a)    Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KTÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b)    Toplanan Kişisel Verileriniz

KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü olarak, ilgili mevzuat ve ana sözleşme kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: Adı Soyadı

İletişim Bilgileri: E-posta-Telefon Numarası

Okul Bilgileri: Üniversite/Bölüm/Sınıf

  • Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi katılımcılarımıza ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

d)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

1.  KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından alınan kişisel bilgiler (ad soyad, e-posta adresleri ve eğitim bilgileri de bu kapsamdadır), uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır. KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2.  KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı

kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

        3.  Her kullanıcı, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına

            tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve

işitsel bilgileri açıklamayacağını; KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından her türlü biçimde

kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda

KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  •  Kullanıcı, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veri tabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul,  beyan ve taahhüt eder.
  •  KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nde sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün, iş birliği içinde bulunduğu

kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar

tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun

taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  • Kullanıcılar, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nü kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü

kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcıların KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü Kullanım Koşulları hükümlerine, etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

  • Kullanıcılar, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü dahilinde kendileri tarafından yazılan

yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

  • Kullanıcılar, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri

gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

  • KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
  1. Katılımcılara KTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nde gerçekleştirilen aktiviteler ile ilgili ticari ve/veya bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten gönderilebilecektedir.
  1. Katılımcı, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı

konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.