KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ


2015 yılında Endüstri Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan, çeşitli sosyal etkinlikler, seminerler, söyleşiler, teknik geziler, vaka analizleri, workshoplar ve çeşitli eğitimler düzenleyip güzel bir ivme yakalayan akademik bir kulüptür.


Yapılan etkinliklerde alınan görevlerle ve çalışmalarla üyelerin ilerideki iş hayatlarına uyum sağlamaları sağlanmakla beraber verilen seminerlerle öğrencilerin ufkunun genişlemesi KTÜ EMK’nın başlıca hedeflerindendir.
MİSYONUMUZ

Güncel eğitim-seminer ve organizasyonların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle de başta Endüstri Mühendisleri öğrencileri olmak üzere geleceğin mühendislerinin sosyal ve akademik gelişmelerine katkı sağlayıp, gün geçtikçe değişen ve gelişen dünyamıza daha donanımlı mühendisler yetiştiriyoruz.VİZYONUMUZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Türkiye çapında, her geçen gün büyüyen öncü ve yenilikçi kulüpçülük anlayışıyla, kurulduğumuz tarihten bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm organizasyonlarımızı sürekli ve daha da kusursuz hale getirerek üyelerimiz ve mezunlarımızla olan bağımızı devamlı tutmakla birlikte kulübümüzün ismini geniş kitlelere duyurmaktır.YÖNETİM KURULU


Sait Yakup KABA

Yönetim Kurulu Başkanı
[email protected]

Tuğba SİLAH

Genel Sekreter
[email protected]

Aslı KARAPINAR

Dış İlişkiler Direktörü
[email protected]

Ela ALTAY

IndEvo Genel Koordinatörü
[email protected]

Ebrar TÜFEKÇİ

All in One Genel Koordinatörü
[email protected]

Yiğit ÖZCAN

Sosyal Aktivite Direktörü
[email protected]

Esra Nur ARICI

Sosyal Sorumluluk Direktörü
[email protected]

Emre ÇETİNDAĞLI

Kreatif IT Direktörü
[email protected]

Enes ÖZGEN

Tanıtım ve Medya Direktörü
[email protected]

İrem YAŞAR

Eğitim ve Geliştirme Direktörü
[email protected]

Sevilay DEVECİ

GEN Genel Koordinatörü
[email protected]ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİProgram Profili

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 1. ve 2. yıllarda ağırlıklı olarak temel bilimlere yönelik dersler ve bu derslerin yanı sıra olasılık, istatistik, mekanik, malzeme bilimi gibi Endüstri Mühendisliği için temel mühendislik dersleri verilmektedir. 3. yıldan itibaren Endüstri Mühendisliği’nin felsefesine yönelik olan bölüm dersleri ağırlık kazanmaktadır. 4. yılın ilk döneminde yer alan Tasarım Projesi dersi, ikinci dönemdeki bitirme projesinin ön koşulu olup öğrenciler Tasarım Projesi dersini belirlenen uygulama planına göre gruplar halinde alarak Bitirme Projesi’nin ön hazırlıklarını yaparlar. Ayrıca öğrenciler 2. yılın sonundan itibaren zorunlu olan toplamda 60 iş günü olacak şekilde mesleki stajlarını yapmaya başlayabilirler.


Beceriler

Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümü için veri toplama, işleme, modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilmelidir. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, bir ürünü ya da bir süreci tasarımlama becerisi kazanabilmelidir. Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahip olmalıdır. Endüstri mühendisliği problemlerinin belirlenmesi, tanımlanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve çözme becerisi kazanabilmelidir. Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisini kazanmalıdır.


Yetkinlikler

Endüstri Mühendisliği çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitime sahip olmalıdır.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanmalıdır.

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.

Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Endüstri mühendisliği projelerinin tasarımı ve yönetimi ile ilgili bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma bilincine sahip olmalıdır.KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Endüstri Mühendisliği Bölümü 1995 yılında YÖK kararı ile kurulmuş ve bu tarihten itibaren bölümün fiziksel mekân ve akademik personel kazanım çalışmaları başlamıştır. Eğitim-öğretime 2011 yılında İngilizce hazırlık sınıfı ile başlanan bölümde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.

11 Akademisyen

28 Yüksek Lisans Öğrencisi

348 Lisans Öğrencisiİletişim Bilgileri

Telefon Numarası: +90 (462) 377 38 24
E-Posta: [email protected]
Web Adresi: http://www.ktu.edu.tr/endustriKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve 28 arkadaşının verdiği teklifin, TBMM’de 20 Mayıs 1955 tarih ve 6594 sayılı kanunla kabul edilmesi ile kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitedir. Kuruluşundan yaklaşık sekiz yıl sonra Rektörlük ve Fakülte kadroları verilerek Temel Bilimler, İnşaat-Mimarlık, Makine-Elektrik ve Orman Fakülteleri kurulmuştur. Üniversitede eğitim-öğretime ise 2 Aralık 1963 tarihinde Esentepe Mahallesindeki Trabzon Atatürk İlköğretim Okulu’nun ilkokul Binası’nda başlamıştır.

12 fakülte

1 yüksekokul

6 enstitü

8 meslek yüksekokulu

28 uygulama araştırma merkezi

2062 kişilik akademik kadro

61 bin öğrenci