İş Zekası

İş Zekası (BI: Business Intelligence), bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullandığı çeşitli yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan ve bu sayede karlı iş eylemlerine katkı sağlayan bir teknoloji süreci ve mimarisidir.

Kuruluşlar üzerinde iş zekasının faydalarıysa saymakla bitmez.Özellikle stratejik, operasyonel ve taktiksel kararlarında doğrudan etkisi vardır. Firmalar karar verme, maliyet düşürme ve yeni iş fırsatlarını tanımlamayı geliştirmek için BI’ı kullanırlar. CIO’lar yeniden elden geçirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için BI’ı kullanır. Günümüz BI araçlarıyla iş adamları, IT’cilerin karmaşık raporlar oluşturmasını beklemeksizin verilerin kendilerini analiz etmeye başlayabiliyor.Bu noktada iş zekası, geçmişten gelen verileri kullanarak, varsayımsal öngörüler yerine gerçeklere dayanan kararlar vermemize de katkı sağlıyor.

İş Zekası araçları, grafikler, istatistikler, raporlar sunarak ve gerekli analizleri yaparak işiniz hakkında detaylı bilgi sunmamızı da sağlar.

İş zekası; veri madenciliği, online analitik işleme, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili çeşitli aktivitelerden oluşan bir disiplin. Ancak başarı için bundan daha fazlasını bilmek gerekiyor.  

   

                                      

BI Sistemleri Nasıl Uygulanır ?

İşletmenin veritabanından ham veriler alınır, bu veriler farklı formatlarda ve yapıda olabilir.

Veriler temizlenir düzenlenir ve veri ambarına dönüştürülür.

Kullanıcılar, İş Zekası sistemini kullanarak sorgular yapabilir, raporlar oluşturabilir veya ihtiyaç duyduğu başka analizler yapabilir.       

Bu sistemleri kullanan 4 temel  kullanıcı tipi vardır:

Profesyonel Veri Analisti: Veri analisti, veriler üzerinde sürekli derinlemesine araştırma ve inceleme yapan istatistikçidir. İş zekası sistemleri, iş stratejileri geliştirmeleri için yeni bilgiler edinmelerini sağlar.

BT (IT – Bilişim Teknolojileri) kullanıcıları: BT Kullanıcıları İş Zekası alt yapısının korunması ve devamı için önemli bir rol oynamaktadır.

Şirket CEO’su: CEO veya CXO, operasyonel verimliliği artırarak işletmelerinin kârını artırabilir.

İşletme Kullanıcıları: İşletme içinde BI sistemlerini kullanan farklı kullanıcılar olabilir. Temelde iki tür işletme kullanıcısı vardır: Geçici iş zekası kullanıcısı ve Yetkili kullanıcı. Aralarındaki en önemli fark Yetkili Kullanıcının karmaşık veri kümeleriyle çalışma yeteneğine sahip olmasıdır. Geçici kullanıcı ise önceden belirlenmiş veri setleri ve tablolar üzerinde çalışma yapabilir.

İş Zekası Neden Önemlidir ?

İş Zekası sayesinde pazar ve kitle eğilimlerini belirleyebilir ve sorunları kolayca tespit edebilirsiniz.

Veri kalitesini arttırır ve veri görselleştirmesi ile daha kolay karar vermenize yardımcı olur.

Sadece büyük işletmelerin değil KOBİ’lerin de kullanabileceği bir teknolojidir.

İş Zekası Sisteminin Avantajları

Verimliliği artırır: BI sistemleri ile tek bir tıklama ile karmaşık raporlar oluşturulabilir, bu da zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Çalışanların görevlerinde daha efektif ve üretken olmalarını sağlar.

Görünürlüğü artırır: İş Zekası, süreçlerin görünürlüğünü artırır ve bu sayede dikkat edilmesi gereken alanların daha kolay tespit edilmesini sağlar.

Hesap Verilebilirliği artırır: İş Zekası sayesinde işletmedeki hesap verilebilirlik ve sorumluluk artar. Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gereken sorumluluk ve hesap verilebilirlik düzenlenmiş olur.

Genel bir bakış imkanı sunar: Gösterge panoları ve puan kartları gibi İş Zekası özellikleri ile konuların kuş bakışı izlenmesini sağlar.

İş süreçlerini kolaylaştırır: İş süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırır. Tahmini analiz, bilgisayar modelleme, kıyaslama ve diğer yöntemlerle konu analizlerini otomatik hale getirir.

Kolay analitik çözümler sunar: Analist veya teknik olmayan kullanıcıların bile verileri hızlı bir şekilde toplayıp işlemesine ve analizler yapmasına olanak sağlar. Bu sayede birçok bağımlılık ve mecburiyet ortadan kalkar.

İş Zekası Sisteminin Dezavantajları

Maliyet: İş zekası sistemleri küçük işletmeler için olduğu kadar orta dereceli işletmeler için de pahalı olabilir. Bu tip sistemlerin rutin ticari işletmelerde kullanılması maliyetli olabilir.

Karmaşıklık: İş zekası sistemlerinin bir diğer dezavantajı ise veri ambarı uygulamalarındaki karmaşıklıktır. Bu karmaşıklık iş tekniklerinin üstesinden gelinmesini zorlaştırabilir.

Sınırlı kullanım: Birçok gelişmiş teknolojide olduğu gibi İş Zekası sistemleri de satın alma gücü yüksek firmaların kullanımı için oluşturulmuştur. Bu nedenle İş Zekası sistemlerinin, maliyet açısından, küçük ve orta ölçekli şirketler için henüz uygun olmadığını söyleyebiliriz.

Zaman alıcı bir süreç: Veri ambarı sisteminin tamamen kurulması ve uygulanması yaklaşık bir buçuk yıl sürer. Bu nedenle zaman alıcı bir süreçtir.