İknanın Temel İlkeleri

İkna Nedir

İkna, toplumsal etkileme biçimidir. İnsanlara akılcı ve simgesel yollarla bir fikir, tutum veya eylemin benimsetilmesine doğru kılavuzluk etme sürecidir. İknanın amacına ulaşmada kullandığı yöntem, amaca doğru zorlamak yerine amacı ilgi çekici kılmaktır.

   Hayatımızın her alanında ikna vardır. Çünkü hayatımızın çoğunu iletişim ve karar alma yetimiz oluşturmaktadır. Gün içinde gördüğümüz veya sürekli tanık olduğumuz şeyleri düşünelim. Güvenilir olduğuna ikna olmadığımız bir yerden alışveriş yapmayız, CV hazırlarken karşımızdakini etkilemenin yanı sıra ikna etmeye de çalışırız, her yerde gördüğümüz reklam ve afişler bizi ilgili hizmete yönlendirmeyi amaçlar ve çoğu zaman aldığımız kararları ailemize veya arkadaşlarımıza benimsetmeye çalışırız. Bunlar gibi birçok örnek sıralanabilir.

   İkna hayatımızın her anında varken ikna etmenin tekniklerini ve ilkelerini bilmek bize farkındalık ve başarı sağlayacaktır.

İkna Etme Teknikleri Nelerdir?

İkna teknikleri insan psikolojisiyle bağlantılı, uygulama bakımından çeşitli ve kişiyi istenilen amaca yönlendirmek için izlenen tekniklerdir. İkna teknikleri günümüz piyasasında hemen hemen her sektör tarafından kullanılmaktadır. Aynı zamanda kişiye ve ihtiyaca göre değişiklik göstermektedir.

 -Konu açık ve net bir şekilde açıklanıp gereksiz ayrıntılara girilmemeli.

 -Her zaman sabırlı ve saygılı olunmalı.

 -Fikirler mantık çerçevesinde belirtilip somut örneklere dayandırılmalı.

 -Karşımızdakiyle tartışma içine girilmeden düşünmesi için zaman verilip iyi bir dinleyici olunmalı.

– Rahat ve etkileyici bir ses tonuyla konuşulmalı.

 -Karşımızdaki kişinin davranış tipini bilmek buna göre doğru ve etkili üslup kullanmak önemlidir.

 -Aynı duyguları paylaşmak duygusal yakınlık için etkilidir bu da ikna sürecini olumlu etkileyecektir.

 -İknanın en önemli temeli güvendir. Karşımızdakine o samimiyet ve sıcaklığı hissettirmek ikna etmeyi kolaylaştırır.

 -İnsanların önyargı, kişilik ve deneyimlerinden dolayı konu ile ilgili endişeleri varsa ikna etmek oldukça zordur. Bu nedenle ısrar etkili olmayacaktır.

 -Bir insanı ikna etmek için öncelikle duygu ve düşüncelerini anlamak gerekir eğer karşımızdakinin korkuları ve konu hakkında endişeleri varsa öncelikle bunları gidermek ve kimi zaman mevcut tercihlerinin olumsuz sonuçlarından bahsetmek ikna sürecini kolaylaştıracaktır.

– Beden dili de oldukça önemlidir. Kendimizi daha doğru bir şekilde ifade etmemizi sağlar.

İknanın İlkeleri

-Kısa Yola Başvurmak

-Zıtlık İlkesi

-Benzerlik

-Fiziksel Çekicilik

-İrtibat ve İş Birliği

-Toplumsal Kanıt İlkesi

-Otorite

-Bağlılık ve Tutarlılık

   Hayatta başarılı olmak, insanın kendi düşüncelerini doğru ifade etmesinin yanı sıra karşısındakini ne kadar ikna edebildiğine de bağlıdır bu yüzden iknanın psikolojisini ve tekniklerini bilmek oldukça önemlidir. Bu yöntemleri bilmek kişinin kişisel gelişim ve kariyer hedeflerine büyük bir katkı sağlamakla beraber her alanda iyi bir lider olmasına da destek verecek en önemli faktördür.

   Bu konuyla alakalı yazımızı Leonardo da Vinci’nin şu sözleriyle noktalamak istiyoruz: “Başında karşı koymak, sonunda karşı koymaktan çok daha kolaydır.”